EGIP pályázati előminősítő rendszer
Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

GINOP-1.2.15-21 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása
(lezárult, második előminősítési kör)

 
Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására. A koronavírus-járvány a társadalom és a gazdaság valamennyi szereplőjét rendkívüli kihívások elé állítja, amelyek leghangsúlyosabban az egészségügy és az ehhez szorosan kapcsolódó egészségipar területén jelentkeznek. Az egészségipar eltérő a többi iparágtól, mivel az egészségügyet támogatja, amely viszont az emberek testi és lelki egészséghez való alapjogát szolgálja, így az államnak is speciálisan kell viszonyulnia ehhez az iparághoz, őrködnie kell az ellátásbiztonság felett.

A GINOP-1.2.15-21 felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek egészségipari termékek gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve kapacitásbővítő beruházásokat, ezzel hozzájárulva a hazai egészségipar fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez.

A támogatás célcsoportját elsősorban azon gyártók képezik, amelyek gyógyászati, diagnosztikai, orvos- és egészségtechnikai eszközöket, berendezéseket vagy termékeket állítanak elő gyógyító, megelőző, rehabilitációs és palliatív ellátással összefüggésben.
A koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termékeket gyártó vállalkozások közül előnyben részesülnek azon támogatást igénylők, amelyek fejlesztési igénye új termékek előállítására irányul vagy olyan termékek gyártását célozza, amelyekből mennyiségi hiány mutatkozik. Emellett a Felhívás céljai közé tartozik különösen, hogy olyan fejlett technológiával rendelkező egészségipari gyártói kapacitások épüljenek ki, amelyek mellett a globális ellátási láncok megszakadása esetén is biztosíthatóak az egészségügyi ellátás feltételei hazai előállítású, versenyképes termékek útján.

A Felhívás keretében kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott vállalkozások számára, az előminősítés keretében bemutatott fejlesztési elképzeléseikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.
Az előminősítési eljárás a benyújtott pályázat adatai alapján értékeli és meghatározza a projekt célja és megvalósíthatósága időtartama tekintetében a következőket:
  • a fejlesztés eredményeként előállításra kerülő termék az egészségügy és az ehhez szorosan kapcsolódó egészségipar tekintetében releváns terméknek minősül és rendelkezik az egészségügyi alkalmazási területéhez szükséges és elvárt minőségbiztosítással,
továbbá
  • a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló, továbbá a projekt fizikai befejezése az Irányító Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától számított legfeljebb hat hónap alatt megvalósítható,
vagy
  • a Felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló egészségipari fejlesztésnek minősülő, továbbá a projekt fizikai befejezése a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap alatt megvalósítható.

A programba jelentkezés lépései

 
Az előminősítési eljárás értékeli és meghatározza, hogy a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányulónak minősülő technológiai fejlesztések az alábbiak közül mely területhez kapcsolódnak:

A 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 53a. pontja alapján koronavírus-járvány szempontjából releváns terméknek minősülnek a következők:
  • a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges gyógyszerek, a megelőzéshez szükséges eszközök és oltóanyagok, beleértve az ezek előállításához szükséges hatóanyagokat, alapanyagokat és közbenső termékeket;
  • a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, beleértve az ezek előállításához szükséges alapanyagokat;
  • a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges fertőtlenítőszerek, beleértve az ezek előállításához szükséges vegyi anyagokat;
  • a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében felhasználható adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök.
Az egészségipari termékek gyártására irányuló fejlesztéseket támogató GINOP-1.2.15-21 pályázati felhívásban való részvétel és a fejlesztési forrásokra történő igénybenyújtás feltétele, hogy a jelentkező vállalkozásoknak egy előminősítési eljáráson kell megfelelniük. Az előminősítési eljárás folyamatában a vállalkozások meghatározott szakmai és gazdasági témakörökhöz kapcsolódó kvalitatív szempontok és számszerűsíthető kritériumok szerint kerülnek értékelésre.

Az előminősítési eljárás során a jelentkező vállalkozásoknak egy meghatározott pontszám elérése szükséges ahhoz, hogy az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. – a továbbiakban IFKA – hivatalos előminősítési tanúsítványát megszerezzék.
Ennek megfelelően a támogatási igényre irányuló pályázatbenyújtási folyamatban már csak azok a vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfeleltek az előminősítési eljárásban foglalt pontszám-követelményeknek, azaz számukra az előminősítési tanúsítvány kiállításra került az IFKA által.

Bővebb információ a GINOP-1.2.15-21 prograról, valamint az előminősítési folyamat lépéseiről a Dokumentumtárban található Pályázati felhívás linkre kattintva érhető el.

Kérdések esetén munkatársaink az egip@ifka.hu email címen állnak rendelkezésre.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.